Generationsskifte

Generationsskifte är en överlåtelse av ett företag till en ny generation. Det kan vara en närstående, släkting, bekant eller extern köpare. Generationsskifte betyder inte att det alltid är inom familjen som företaget överlåts utan den gemensamma nämnaren vid generationsskifte är att det är en överlåtelse till en person som tillhör en annan generation än den ursprungliga ägaren. Det är ett viktigt skifte som många företag förr eller senare måste ta ställning till under sina verksamma år.

 

Så går ett generationsskifte till

För att överlåtelseprocessen ska bli smidig krävs en hel del kunskap om ägarskifte, överlåtelse, juridik och skattemässiga konsekvenser. Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till när ett generationsskifte ska administreras. Dels familjerättsliga faktorer, dels frågor angående tillgångar och de inblandande parternas fortsatta planer. En viktig del i att utföra ett generationsskifte är planeringen. Att planera i god tid för en smidigare övergång är avgörande för generationsskiftets slutliga utfall. Se också till att ta upp frågor gällande framtida bostäder, pensionsskydd och framtida investeringar. Det är frågor som alla kräver planering och god tid för att svara på.

Extern hjälp vid generationsskifte

Generationsskifte är en komplex process på grund av dess känsliga natur gällande exempelvis familjesituationer. Utöver dess känsliga natur så kräver det också specialistkompetens. Det viktigaste att göra utöver att planera för en överlåtelse är att anlita en extern part för att hjälpa, förenkla och vägleda ägarbytet. Vi har både kunskap och erfarenhet av att hjälpa till vid generationsskifte och företagsöverlåtelse.

Det här kan du få hjälp med:

  • Lyfta fram förutsättningarna för generationsskifte
  • Företagsvärdering
  • Presentera lämpligaste övertagare
  • Lägga upp en successionsplan
  • Planera för övertagarens framtida kompetens- och erfarenhetsutveckling

Senaste nytt