Löpande bokföring och redovisning

Som företagare är du enligt lag skyldig att bokföra alla affärshändelser som sker i ditt företag. Allt från mindre kostnader och personalkostnader till större belopp som betalas in från företagets kunder ska bokföras. I regel är bokföring och löpande redovisning samma sak men med olika benämningar. Den löpande redovisningen innefattar alla affärshändelser som sker under ett räkenskapsår.

Styrker ekonomiska beslut

Löpande redovisning är en nödvändighet och är grundläggande för att du ska kunna ta rätt beslut för din verksamhet. Att fatta större ekonomiska beslut kräver kunskap. Med ordning och reda i företagets löpande redovisning blir det betydligt enklare att ha koll på affärerna. Att ha tillgång till aktuella siffror och rättvisande beslutsunderlag när exempelvis en ny företagssatsning ska göras är A och O när stora beslut ska fattas.

Lagen kräver löpande bokföring

Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, andra affärshändelser ska bokföras så snart det är möjligt. Bokföring av fakturor kan göras på två olika sätt. Det ena är faktureringsmetoden, där fakturorna bokförs direkt de läses in och det andra är kontantmetoden, då fakturan bokförs när den betalas. Fördelarna med att bokföra löpande är många, då du snabbt kan få en ekonomisk överblick av din verksamhet. Det är inte enbart på grund av de ekonomiska fördelarna som ett företag ska sköta redovisningen löpande, det är dessutom ett lagkrav. I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Sedan är det upp till varje företag att välja på vilket sätt man sköter bokföringen, antingen att du som företagare själv sköter bokföringen eller att företaget tar hjälp av en redovisningskonsult som är expert på området.

Senaste nytt