Bokslut och deklarationer – hjälp med företagets ekonomiska rapportering

Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är exempel på lagstadgade krav på företagets ekonomiska rapportering. Skatter ska också beräknas, rapporteras och betalas. Oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag så är rapporteringen ett lagstadgat krav som svenska företag är skyldiga att redovisa till Skatteverket och Bolagsverket. Det är mycket viktigt att den ekonomiska rapporteringen som redovisas håller god kvalitet.

 

Olika bokslutsvarianter

Att ta hjälp av en redovisningskonsult med att upprätta företagets bokslut är ett klokt val. Det finns olika regler för hur ett bokslut ska upprättas beroende på om du har ett handelsbolag, enskild firma eller ett aktiebolag. Det är viktigt att veta i vilken form du ska upprätta din årsredovisning eller årsbokslut, samt konsekvenser av valda principer. Låt en professionell redovisningskonsult som är uppdaterad på lagstiftning och regelverk göra ditt företags bokslut och/eller upprätta årsredovisningen/ årsbokslutet. 

Deklaration för företag

Deklarationen utgör ett viktigt beräkningsunderlag som redovisar hur mycket skatt ditt företag ska betala. Med hjälp av en redovisningskonsult blir företagets deklaration rätt från början och genom en fullmakt lämnar vi också in den vid rätt tidpunkt. En deklaration som blir fel kan bli kostsam för företaget. Dels tar det tid från verksamheten att rätta fel i efterhand och företaget riskerar också att drabbas av förseningsavgifter.

Senaste nytt