Reskontra för kund och leverantör!

Vad är en leverantörsreskontra, respektive kundreskontra? Enkelt beskrivet är reskontran en del av den löpande bokföringen som utgör de register över kund- och leverantörsfakturor som hör till ditt företags verksamhet. Man kan också kalla reskontran för sidoordnad bokföring och det är där man kan gå in på detaljnivå i kund- och leverantörsregistret. Varje kund eller leverantör får där ett eget ”konto” där specifik information listas, allt från företagsnamn och adressuppgifter till transaktioner, både kommande och utförda.

Vad är en kundreskontra?

För företag som har många kunder kan en kundreskontra ge en bra överblick över alla kunders transaktioner. Kunden får då ett ”konto” eller en sida i bokföringen där all information finns samlad avseende kundfakturor och påminnelser. Det är också där man kan finna kontaktuppgifter och annan relevant information om kunden. En kundreskontra är ett bra verktyg för att kunna se aktuella fakturor som har blivit betalda eller som är obetalda.

Vad är en leverantörreskontra?

En leverantörsreskontra fungerar på samma sätt som en kundreskontra men listar all information om leverantörerna istället för kunderna. Här kan du se alla inkomna leverantörsfakturor och få en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka fakturor som blivit betalda samt framtida betalningstransaktioner. Information om kommande betalningar är viktig input för företagets likviditetsplanering.

Avstämning reskontra

Vid hantering och avstämning av en reskontra så finns det rutiner för hur en kund eller leverantör ska läggas upp i systemet. Det är viktigt för att avstämningarna av en balansräkning ska stämma. Utöver det så blir det också enklare att få en överblick över sitt kund- och leverantörsregister. Mycket administrativt arbete ligger bakom en korrekt reskontra.

Senaste nytt