Våra tjänster

Byrån arbetar inom följande områden:

Redovisning
Löpande bokföring, bokslut, skattedeklarationer m m.

Konsultation och ekonomisk rådgivning
Ekonomistyrning, investeringar, pensioner, likviditetsplanering, kort sagt: vad vill du ha råd om..

Skattefrågor
Både svenska och internationella skattefrågor, inkomst, moms.

Administration
Fakturering, reskontra och löneredovisning.

Data
Bearbetning, programval, IT-satsningar m m.

Hemsida
Enklare uppdateringar, skötsel.

Revision
Såväl lagstadgad som internrevision.

Bolagsbildningar
Vi hjälper till med bolagsbildning, planering, start och drift.

Företagsförvärv
Vi hjälper till med värdering, avtal och Due Dilligens.