Miljöpolicy

Aktiv Redovisning AB är en mindre redovisnings- och revisionsbyrå som utför varierande uppdrag såsom bokföring, revision och diverse administrativa uppgifter åt framför allt småföretag. Vår största miljöpåverkan sker vid uppkomst av avfall och persontransporter.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav.

Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.

Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.

Detta är den policy vi har antagit i vårt miljöledningsarbete som har inneburit att vi är MILJÖCERTIFIERADE enligt SS EN-14001:1996 sedan i januari 2001.